รูป ถ่าย พอรตเทรต

Kaung Myat Thu ( Myanmar)

Kaung Myat Thu creations mainly exist in being himself and connecting to the environment he wanted to be in, the future he hopes for and the situations of the country he is living in. He does not want to create art under the influence of ‘politic’ but instead the mother nature, education and living conditions given to him by his country. His sensational point of view innocently and frankly presents a base or what he senses. He is strongly interested in his own communication and translation to himself when the action comes to him and how he reacts to this. He uses the materials in his environment as interpretations of his dialogues to himself. He puts effort in interpreting his inner dialogues and finding if he can speak to all living things on the earth by art.

Art Education
2015:  8thNew Zero Art Class @ New Zero Art Space, Yangon, Myanmar
2016:  Approach to Performance and Conceptual Art: Workshop led by
Artist Aye Ko@ New Zero Art Space, Yangon, Myanma

research plan

ศิลปิน Kuang อธิบายความสนใจและproposalของตัวเองให้กับ คิวเรเตอร์และเพื่อนๆศิลปินในโครงการ

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอน meeting พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอน meeting พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

text เกี่ยวกับงานที่กำลังพัฒนา

วีดีโอ timelapse ตอนเตรียมงาน

รูป ตอน ช่วงเตรียมงาน

รูป ตอน ช่วงเตรียมงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ

วีดีโอแนะนำตัวอันที่สอง

ภาพ installation view

รูปที่ interact กับคน 5 รูปพร้อมคำอธิบายด้านล่าง
ลงรูปให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ทางความคิด การเปลี่ยนกิจกรรม

วีดีโอกิจกรรมที่ ทำกับคน

text สรุปงาน หรือสรุปประเด็น จากศิลปินและคิวเรเตอร์

ไฟล์หนังสือจาก แฟ้มใสของศิลปิน ลงไปใน issue

วีดีโอสัมภาสตอนท้าย