รูป ถ่าย พอรตเทรต

Leonard Yang ( Singapore)

Born and educated in Singapore, Leonard is interested in the rapidly changing, eclectic, and subversively transient landscape within the everyday – from the tallest housing blocks to the greenest gardens, from weather-beaten shophouses to the sleekest condominiums, from reservoirs and parks to old forgotten facades, Leonard believes that all these spaces and places, are but tiny little fragments within the myriad of an artist’s practice.
Leonard graduated from the School of Art, Design and Media (ADM), Nanyang Technological University (NTU) with a BFA in Photography and Digital Imaging. He seeks to actively extend, apply, intertwine and combine the photographic image with other media so as to create a plethora of work that aesthetically relates to, describes, and converses with the notion of a landscape in today’s shifting contemporary context. His research is focused on how the absence of disused landscapes within an urban setting results in estranged relationships with heritage, and conveys this through artistic output.
Leonard has exhibited in various local and international exhibitions, including the ASEAN-Korean Multimedia Competition Exhibition 2014, the Visual Arts Development Association (VADA) Singapore, and Mizuma Gallery (Singapore). He was also most recently a finalist in the Harper’s Bazaar Art Prize Exhibition, held in January 2016.

research plan

ศิลปิน Leonard กำลังสอนภาษาถิ่นของตัวเองให้กับ คิวเรเตอร์และเพื่อนๆศิลปินในโครงการ

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอน meeting พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอน meeting พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป สเก็ต สำหรับ preparation

text เกี่ยวกับงานที่กำลังพัฒนา

วีดีโอ timelapse ตอนเตรียมงาน

รูป ตอน ช่วงเตรียมงาน

รูป ตอน ช่วงเตรียมงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ

รูปที่ interact กับคน 5 รูปพร้อมคำอธิบายด้านล่าง
ลงรูปให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ทางความคิด การเปลี่ยนกิจกรรม

วีดีโอกิจกรรมที่ ทำกับคน

text สรุปงาน หรือสรุปประเด็น จากศิลปินและคิวเรเตอร์

ไฟล์หนังสือจาก แฟ้มใสของศิลปิน ลงไปใน issue

วีดีโอสัมภาสตอนท้าย