รูป ถ่าย พอรตเทรต

ประวัติ ย่อ ภาษาอังกฤษ

Noy Xayatham (Laos)

Noy’s works describing the lifestyle of local people especially from the northern part of Laos. Noy studied at National Fine Art Institute in Vientiance he has exhibited in many exhibition in Laos and aborad. Noy currently teach at Laos National Fine Arts Institute. Noy’s works reflect past and present and changing landscape of Laos from economic development.

research plan

ศิลปิน Noy กำลังสอนภาษาถิ่นของตัวเองให้กับ คิวเรเตอร์และเพื่อนๆศิลปินในโครงการ

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอน meeting พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอน meeting พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป สเก็ต สำหรับ preparation

text เกี่ยวกับงานที่กำลังพัฒนา

วีดีโอ timelapse ตอนเตรียมงาน

รูป ตอน ช่วงเตรียมงาน

รูป ตอน ช่วงเตรียมงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ

วีดีโอแนะนำตัวอันที่สอง

รูปที่ interact กับคน 5 รูปพร้อมคำอธิบายด้านล่าง
ลงรูปให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ทางความคิด การเปลี่ยนกิจกรรม

วีดีโอกิจกรรมที่ ทำกับคน

text สรุปงาน หรือสรุปประเด็น จากศิลปินและคิวเรเตอร์

ไฟล์หนังสือจาก แฟ้มใสของศิลปิน ลงไปใน issue

วีดีโอสัมภาสตอนท้าย