รูป ถ่าย พอรตเทรต

Nuttapon (Thailand)

Growing up being inured by a single social value, Nuttapon experienced the idea of intellectual superiority which the educational system offered. His interest and his study in the Department of Government, Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University had him involved with an opposing political group. He dropped out and realized that his interest in social science was actually an element of something he couldn’t yet find out. Nuttapon started working as a crew in a music band until Thailand’s political turmoil in 2006, which became an important turning point that had him focused on politics again. At the same time, he was familiar with Jit Phumisak’s idea of art and culture as an apparatus for social struggle in the book titled “Art for Life’s Sake”. This book holds answers to questions stuck in his mind

But, after witnessing how his fellow artists were affected from their political expression, a new set of questions arose in his mind, “On the very same issue, why could some people address it while some couldn’t? Scholars and lecturers could, so could poets. On the on the other hand, artists who wanted to talk weren’t allowed to be heard. Why were they not on the same paradigm? Nuttapon believes that each field of study has different learning procedures and representations. In art, learning, experimenting, ideas, and practice are deeply related.

Education

2009 ~ 2013 BFA, Visual art, Bangkok University, Thailand

2015~ MS, Sound design and sonic art , Silapakorn

university , Thailand

วีดีโอแนะนำตัวตอนแรก

research plan

ศิลปิน Nuttapon กำลังสพรีเซนผลงานที่ผ่านมาของตัวเองให้กับ คิวเรเตอร์และเพื่อนๆศิลปินในโครงการ

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

text เกี่ยวกับงานที่กำลังพัฒนา

วีดีโอ timelapse ตอนเตรียมงาน

วีดีโอแนะนำตัวอันที่สอง

รูปที่ interact กับคน 5 รูปพร้อมคำอธิบายด้านล่าง
ลงรูปให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ทางความคิด การเปลี่ยนกิจกรรม

วีดีโอกิจกรรมที่ ทำกับคน

text สรุปงาน หรือสรุปประเด็น จากศิลปินและคิวเรเตอร์

ไฟล์หนังสือจาก แฟ้มใสของศิลปิน ลงไปใน issue

วีดีโอสัมภาสตอนท้าย