รูป ถ่าย พอรตเทรต

Renz Lee ( Philipiness)

Renz Lee currently works as a research assistant in Third World Studies Center also in the University of the Philippines. In 2015, he was sent as a scholar of the College of Fine Arts in Paris, France. He later went back to his home country and produced a thesis entitled ”From Cosmos to Consciousness: An Experience with the Special Connection Between Space and Modern Philippine Civilization” to address his fascination towards the universe . He believes art has a big role in the present condition of his country, and he always tries to make his works as relevant as it can be to the social constructs of the Philippines.

Education

research plan

ศิลปิน Renz กำลังสอนภาษาถิ่นของตัวเองให้กับ คิวเรเตอร์และเพื่อนๆศิลปินในโครงการ

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอน meeting พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอน meeting พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

On February 16, 1986, 650,000 supporters of Corazon Aquino gather to hear her speak out in favor of boycotts. The U.S. Embassy complex in on the right.

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

text เกี่ยวกับงานที่กำลังพัฒนา

วีดีโอ timelapse ตอนเตรียมงาน

รูป ตอน ช่วงเตรียมงาน

รูป ตอน ช่วงเตรียมงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ

text สรุปงาน หรือสรุปประเด็น จากศิลปินและคิวเรเตอร์

ไฟล์หนังสือจาก แฟ้มใสของศิลปิน ลงไปใน issue

วีดีโอสัมภาสตอนท้าย