รูป ถ่าย พอรตเทรต

TanVatey (Cambodia)

Tan Vatey studies at Sa Sa Art Projects. She has taught art to children and volunteered as an art teacher and designer at several NGOs in Phnom Penh. She initiated P-NiH Art+Design, a project that raises fund to support Kantha Bopha Children’s Hospital through sales of uniquely designed products. Vatey was the 3rd runner up of the Art on AIDS competition of the 11th International Congress on AIDS in Asia and Pacific, which was held in Bangkok in 2013. She has participated and facilitated several live painting events in Phnom Penh. Her group exhibitions include the 2016 inaugural exhibition at Constable Gallery at Large, Siem Reap. She was an artist in residency at SA SA BASSAC in 2016

research plan

ศิลปิน Vatey กำลังสอนภาษาถิ่นของตัวเองให้กับ คิวเรเตอร์และเพื่อนๆศิลปินในโครงการ

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอน meeting พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอน meeting พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

text เกี่ยวกับงานที่กำลังพัฒนา

วีดีโอ timelapse ตอนเตรียมงาน

วีดีโอแนะนำตัวอันที่สอง

รูปที่ interact กับคน 5 รูปพร้อมคำอธิบายด้านล่าง
ลงรูปให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ทางความคิด การเปลี่ยนกิจกรรม

วีดีโอกิจกรรมที่ ทำกับคน

text สรุปงาน หรือสรุปประเด็น จากศิลปินและคิวเรเตอร์

ไฟล์หนังสือจาก แฟ้มใสของศิลปิน ลงไปใน issue

วีดีโอสัมภาสตอนท้าย