รูป ถ่าย พอรตเทรต

ประวัติ ย่อ ภาษาอังกฤษ

Thuy Tien Nguyen (Vietnam)

Thuy Tien Nguyen emerged on to the Vietnamese art scene three years ago and has been very dedicated and dynamic, constantly expanding the scope of her practice and experimenting with various media, including photography, video, text, installation and performance. A storyteller at heart, Thuy-Tien’s multimedia body of work evolves around the deepest and most vulnerable parts of her self, psyche, body and existence; and deals with the struggles and complexities she faces on her journey through life. Toying with notions of concealment and revelation, private and public, limitation and freedom. In the most untamed but sincere manner, Thuy Tien exposes her details and secrets, even the disturbing and unspeakable, mixing fact and fictions in chapters that are both sequential and non sequential, often putting the audience in a state of unsettlement, haziness, and disorientation.

research plan

ศิลปิน Tien กำลังสอนภาษาถิ่นของตัวเองให้กับ คิวเรเตอร์และเพื่อนๆศิลปินในโครงการ

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอน meeting พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอน meeting พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป ตอนรีเสิช พร้อมคำอธิบาย

รูป สเก็ต สำหรับ preparation

text เกี่ยวกับงานที่กำลังพัฒนา

วีดีโอ timelapse ตอนเตรียมงาน

รูป ตอน ช่วงเตรียมงาน

รูป ตอน ช่วงเตรียมงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ

วีดีโอแนะนำตัวอันที่สอง

รูปที่ interact กับคน 5 รูปพร้อมคำอธิบายด้านล่าง
ลงรูปให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ทางความคิด การเปลี่ยนกิจกรรม

วีดีโอกิจกรรมที่ ทำกับคน

text สรุปงาน หรือสรุปประเด็น จากศิลปินและคิวเรเตอร์

ไฟล์หนังสือจาก แฟ้มใสของศิลปิน ลงไปใน issue

วีดีโอสัมภาสตอนท้าย